گوه

 این قطعه یکی از مهمترین ادوات پیش تنیدگی محسوب می شود زیرا کیفیت آن در استحکام سقف بسیار تعیین کننده است در هنگام فرایند کشش گوه ها در داخل سوراخ های گیره قرار می گیرند و مانع از برگشت استرندها به حالت اولیه می شوند. 

نوشته شده در تاریخ آبان ۹, ۱۳۹۳ در دسته تجهیزات

این نوشته را به اشتراک بگذارید

نویسنده این نوشته

Back to Top