پاکت فورمر

یک قطعه پلاستیـکی که به یونیـت مهاری تک رشـته متصل می شود و به قالب دور می چسـبد تا فضای لازم جهت قرارگیری جک بعد از بتن ریزی ایجاد شود.

نوشته شده در تاریخ آبان ۹, ۱۳۹۳ در دسته تجهیزات

این نوشته را به اشتراک بگذارید

نویسنده این نوشته

Back to Top