فوم

این محصول به شیپوری و قالب دورپیچ می شود و نقش آن ایجاد کننده فضا برای قرار گرفتن گیره می باشد، بعد از بتن ریزی و باز کردن قالب دور فوم ها سوزانده می شوند.

نوشته شده در تاریخ آبان ۹, ۱۳۹۳ در دسته تجهیزات

این نوشته را به اشتراک بگذارید

نویسنده این نوشته

Back to Top