آرماتور انفجاری

آرماتوری که به صورت فنری تهیه و دور شیپوری جاگذاری می شود لازم به ذکر است بسته به تعداد رشته شیپوری از طول، قطر و گام مختلف تهیه می شود.

نوشته شده در تاریخ آبان ۹, ۱۳۹۳ در دسته تجهیزات

این نوشته را به اشتراک بگذارید

نویسنده این نوشته

Back to Top