کانکتر

محل اتصال مهاری تک رشته و کابل روکش دار با قطعه ای پلاستیکی جهت محافظت از کابل جایگذاری می شود.

نوشته شده در تاریخ آبان ۹, ۱۳۹۳ در دسته تجهیزات

این نوشته را به اشتراک بگذارید

نویسنده این نوشته

Back to Top