اسپیسر

این قطعه نظر به قرارگیری ارتفاع غلاف یا کابل ها از قالب کف، ارتفاع های مختلف دارد و کابل ها را چه به صورت انفرادی و چه همراه غلاف دو ارتفاعی که در نقشه آمده است تا قبل از بتن ریزی جاگذاری می کند این قطعه بسته به ارتفاع از جنس پلاستیکی و یا فلزی ساخته می شوند.

نوشته شده در تاریخ آبان ۹, ۱۳۹۳ در دسته تجهیزات

این نوشته را به اشتراک بگذارید

نویسنده این نوشته

Back to Top